Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

L1 - MORTAR

Chủ đề 1: Giới thiệu vữa

Chủ đề 2: Đo độ lưu động vữa (đo sụt)

Chủ đề 3: Đo độ lưu động vữa (phương pháp bàn dằn)

Chủ đề 4: Lấy mẫu vữa

Chủ đề 5: Cường độ nén mẫu

Chủ đề 6 Thí nghiệm đo độ bám dính

Chủ đề 7. Thí nghiệm đo độ co ngót
Giáo viên: Nhu Nguyen, Tuyen Nguyen