Giới thiệu

3. Shareholders

SINGAPORE

MAY NG BEE BEE

LOH KAH SOON

 

VIỆT NAM

CAO TRƯỜNG THỤ

ĐẶNG XUÂN LONG

 General Director

LOH JOO KHIM